Palvelut

Tekniseri tarjoaa asiakkailleen heidän tarpeitaan vastaavasti palvelukokonaisuuden, joka lähtee teollisuuden paino- ja merkintätuotteiden ja eristeiden suunnittelusta ja materiaalien valinnasta tuotantoon, osakokoonpanoon sekä logistisiin ja varastopalveluihin. Haluamme palvella asiakkaitamme yhden palvelutiskin periaatteella (one-stop-shopping) siten, että toimimme asiakkaan yhteystyökumppanina tarjoten kaikki merkintä- ja eristetuotteet yhdeltä toimittajalta, hyödyntäen yli 30 vuoden kokemusta vaativien asiakkaiden palvelusta asiakkaiden hyväksi. Tavoitteenamme on tarjota kustannustehokas kokonaisuus tuotteen elinkaarikustannukset optimoiden, räätälöiden ja mitoittaen palvelukokonaisuuden sekä suurten että pienempien yritysten tarpeet huomioiden.

Joustavuutta – Nopeaa asiakastukea – Luotettavuutta

GRAAFINEN SUUNNITTELU

  • Merkintä- ja laitetarrojen suunnittelu
  • Materiaalivalinta
  • Mallisarjat

Yhteistyö alkaa suunnittelusta, jossa tavoitteena on optimaalisen ja tarkoituksenmukaisen ratkaisun ja tuotteen löytäminen kohdesovellukseen. Tuotesuunnitteluvaiheessa tehdään materiaalivalinta (muovi tai metallisubstraatti, liiman ja tarra-aineen valinta, värit, suojaavat päällysteet, linerit ja laminaatit) yhdessä oikeiden valmistusmenetelmien kanssa. Asiakkaalla voi myös olla suunnitelma valmiiksi tehtynä, jolloin Tekniserin tehtäväksi jää valmistaminen. Mallisarjalla varmistetaan tuotteen ja lopputuloksen sopivan sovellukseen ja täyttävän sille asetetut vaatimukset.

TUOTANTO JA OSAKOKOONPANO

  • Tuotantomenetelmät
  • Materiaalinvalinta ja – hallinta
  • Kokoonpanot

Tekniserin tuotanto kattaa tuotantoyksiköt Suomessa (Kempeleessä ja Porissa) ja Kiinassa, Suzhoussa. Tuotantokoneisto koostuu sekä muovi- että metallituotteiden työstämiseen soveltuvista painokoneista, leikkureista ja särmäinkoneista. Globaali raaka-ainehankintaverkostomme kattaa tunnetut ja kansainvälisesti toimivat materiaalitoimittajat, ja tehtaamme sekä Euroopassa että Aasiassa varmistavat tuote- ja raaka-ainesaatavuuden kaikissa olosuhteissa. Asiakkaillemme on tärkeää varmistua materiaalisaatavuudesta ja laadusta.

LOGISTISET PALVELUT

  • VMI yhteistyökumppanuus eli varastonohjauksen ulkoistaminen tavarantoimittajalle
  • Kriittisten materiaalien varastot

Tekniseri tarjoaa asiakkailleen tarvittaessa myös varastonohjauksen ulkoistamista toimittajalle merkintä- ja eristetuotteiden tuotteiden osalta. Toiminnolla optimoidaan varastotasot ja vältytään ylimääräisiltä varastoilta, mikä parantaa kustannustehokkuutta. Tavarantoimittaja huolehtii ja vastaa varastotasoista, ja tekee varastontäydennyspäätökset liittyen tilausmääriin, kuljetuksiin ja ajoitukseen. VMI yhteistyökumppanuudella asiakas saavuttaa kustannussäästöjä ja pienentää kysynnän epävarmuutta, kun toimittaja pystyy tekemään varastontäydennysta operatiivisten tarpeiden mukaisesti, tunnistaen myös oman tuotannon mahdollisuudet. Kokonaisuudessaan toiminnolla pyritään varaston tehokkuuden parantamiseen.