Vipuvoimaa EU:lta

Tekniseri Oy on käynnistänyt vuonna 2017 Kansainvälistymishankkeen, jonka tavoitteena on lisätä Yhtiön kilpailukykyä ja vahvistaa kasvua ja kannattavuutta. Yhtiö investoi uusimpiin valmistustekniikoihin sekä panostaa uusien markkina- ja tuotealueiden kartoittamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Yhtiölle on hyväksytty paikallisten ELY-keskusten myötävaikutuksella Euroopan Aluekehitysrahaston tukema hanke, joka mahdollistaa merkittävän taloudellisen tuen hankkeen läpiviemiseksi.