Älykkäät IoT-ratkaisut teollisuusasiakkaille, älykkäisiin rakennuksiin sekä logistiikkaan Treonilta

Teollisella Internetillä tai Industrial IoT:lla tarkoitetaan teollisuustuotannossa käytettävien laitteiden liittämistä internetiin. Tällaisten järjestelmien toiminta perustuu teknisten laitteiden suorittamaan automaattiseen tiedonsiirtoon sekä kyseisten laitteiden etäseurantaan ja -ohjaukseen internet-verkon kautta. Järjestelmien hyödyntämisessä esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa pyritään tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseen ja sitä kautta taloudellisten etujen saavuttamiseen.

Älykkäät IoT järjestelmät mahdollistavat valmistuksen nopeuttamisen ja reaaliaikaisen tuotannon ja hankintaketjun optimoinnin verkottamalla tuotantolaitokset, anturit ja ohjausjärjestelmät toisiinsa internetin avulla – esineet keskustelevat keskenään.

Treon kehittää älykkäitä IoT laitteistoja ja ohjelmistoja, jotka kykenevät havaitsemaan ja seuraamaan liikkeet, lämpötilamuutokset, kosteuden, paineen ja valon. Lisäksi laitteistoja, jotka keräävät, käsittelevät ja siirtävät laitteiden havaitseman tiedon ja datan ohjelmistopilveen edelleenkäsittelyä varten. Dataa voidaan hyödyntää teollisuusprosessien, älykkäiden rakennusten, toimistojen, varastojen ja logistiikkaketjujen tehokkuuden, tuottavuuden ja turvallisuuden kehittämiseen.

Tekniseri toimii Treonin kumppanina valmistaen pintakalvot Treonin laitteistoihin, mm. nodet ja sensorit. IoT tuotteiden asennus-ja käyttöympäristö tuotantolaitoksissa on vaihteleva ja haasteellinen, ja saattaa vaihdella kylmävarastojen jäätävistä olosuhteista metallipajojen ja valssilaitosten kuumiin ja kosteisiin olosuhteisiin. ja saattaa vaihdella kylmävarastojen jäätävistä olosuhteista metallipajojen ja valssilaitosten kuumiin ja kosteisiin olosuhteisiin. Tällaiset asennus- ja käyttöympäristöt vaativat pintakalvoissa käytettäviltä materiaaleilta, painettavilta väreiltä ja liimoilta hyvää sietokykyä kestävyyden ja lämpötilakestoisuuden suhteen. Tekniserin yhteistyö pitkäaikainen yhteistyö erilaisten materiaalitoimittajien kanssa mahdollistaa oikeanlaiset ratkaisut haastavimpiinkin asiakkaan käyttösovelluksiin. Tuotteet valmistetaan tarkasti asiakkaan vaatimusten mukaisesti, ja valmistusmenetelmät valitaan tapauskohtaisesti.

Lue lisää Treonista osoitteessa: Treon.fi.