Gröna, miljömedvetna teknologier för att stärka framtida VVS-systemutveckling

VVS-industrin tar steg för att applicera nya teknologier för att kunna utveckla miljövänliga lösningar. Värme, ventilation och i synnerhet luftkonditioneringsutrustning har inte alltid designats med de miljömässiga aspekterna i åtanke, men nya trender inom industrin, såsom sakernas internet (IoT), smart teknologi och dataanalys och automation, har tydligt stärkt effektiviteten inom VVS-industrins olika applikationer. HK Instruments tryckkontroller används för att mäta och övervaka tryck, luftflöde och fuktighet i VVS-system. Detta möjliggör god och hälsosam inomhusluft, samtidigt som operativa kostnader kan kontrolleras, samt byggnadsunderhåll hanteras.

Tekniseri tillverkar frontpaneler för HK Instruments produkter. HK Instruments är ett finskt familjeföretag, som bidrar med att producera inomhusluft av hög kvalitet, och energibesparingar, genom att producera användarvänliga mätinstrument, som förbättrar byggnaders funktionalitet. Produktportföljen består av serier av tryck- och luftflödes-transmittrar, koldioxid- och fuktighetssändare, samt sändare och sensorer för vätskor. Tekniseri har samarbetat med HK Instruments under ett flertal år, och producerat frontpaneler för deras samtliga produktserier. HK Instruments har väldigt höga krav för tryckkvalitet och precision, speciellt då det kommer till mätning och visning av metriska kvantiteter. Tekniseri har utvecklat produktionsmetoder tillsammans med HK Instruments för att möta de tuffa krav som finns på precision.

För att läsa mer om HK Instruments, se: HKInstruments.fi.