Djupa insamlingskärl för enkel, hygienisk och miljövänlig sophantering

Moloks djupa insamlingsmetod innefattar en sopcontainer som är vertikal och delvis under marknivå. Insamlingskapaciteten är större jämfört med konventionella sopcontainers. Vikten av det översta lagret gör att de underliggande soporna blir kompakta, vilket ökar kapaciteten än mer. Därutöver gör den underjordiska kylan att soporna inte luktar och att djur inte kan ta sig in i containern.

Molok har blivit ett internationellt företag vars produkter är kända världen över. Tar i beaktande miljön och är ett kostnads- och tidsbesparande system som dagligen används av miljontals människor globalt. Produkterna används i flera olika boendeformer, med fler än 170 000 enheter totalt.

Tekniseri är Moloks långvariga samarbetspartner och tillhandahåller märkningsplattor i metall för containrarna. Märkningsplattors behov är ytterst brett, då de behövs världen över på flera olika språk. Moloks leveranser av plattor kräver precision och snabbhet från märkningsleverantören, för att det internationella logistiknätverket ska fungera problemfritt. Behållarnas varierande installeringsmiljö sätter höga krav på tryckprodukterna då det kommer till hållbarhet och kvalitet.

För att läsa mer om Molok, se: Molok.com.