Smarta IoT lösningar för industrikunder, smarta byggnader och logik av Treon

Internet of Things, eller IoT, innebär ihopkopplade sensorer, instrument och andra enheter som har kopplats samman med en dators industriella tillämpningar, vilket inkluderar produktion och energihantering. Denna sammankoppling öppnar upp för datainsamling, utbyte och analys som potentiellt kan förenkla produktivitets- och effektivitetsförbättringar samt övriga ekonomiska fördelar.

De intelligenta IoT systemen öppnar upp för tillverkning av nya produkter, dynamisk respons på produktefterfrågan och realtidsoptimering av produktion och leverantörskedjor genom kombination av nätverksmaskiner, sensorer och kontrollsystem.

Treon designar såväl hårdvara som mjukvara för intelligenta och sammankopplade IoT produkter som kan känna av och övervaka rörelser, temperatur, luftfuktighet, tryck och ljus, samt enheter som samlar in, bearbetar och överförsedan data till molnet för vidare användning. Denna data kan användas för att öka effektivitet, säkerhet och produktivitet i olika anläggningar, från olika industrier till smarta byggnader och från kontor till kalla lager och logistikkedjor.

Tekniseri är partner till Treon vid tillverkningen av frontpaneler för Treons noder och sensorer. IoT produkterna står inför tuffa och varierande produktions- och logistikmiljöer. Miljön kan variera från frostiga minusgrader i kalla logistikcenter till hög fuktighet och värme i metallverkstäder. Dessa förhållanden kräver printmaterial, printfärger och lim som är optimala för att klara av upprepat slitage och varierande temperaturer. Tekniseri har lång erfarenhet och väletablerade förhållande med välkända materialproducenter och kan därför garantera materialets kvalitet, konsistens och tillgänglighet under alla omständigheter. Produkter tillverkas enligt kundens specifikationer och tillverkningsprocessen väljs specifikt utifrån den applikation som efterfrågas.

För att läsa mer om Treon, se: Treon.fi.